Afyonkarahisar - Kurtuluşun Kalesi / Castle of Salvation

Mart 2019 Turkish Photographer

Kalesi, zamanların zamanına bakarcasına gözlüyor Afyonkarahisar’ın yayıldığı devasa vadiyi. Hitit çağını bugüne ve yarına taşıyor gibi. Frig Vadisi’nde yapıtlar verenlerden beri mermerle ve haşhaşla anıldı adı. Oraya “Anadolu’nun Kilidi” dendi. Kurtuluş Savaşı’nın son ve belirleyici sahnesi burada, Kocatepe’de başladı. 

The castle, as it looks at the time of the times, is the gigantic valley where Afyonkarahisar is spread. It's like moving the Hittite era to today and tomorrow. The name has been commemorated with marble and poppies since the works of the Phrygian Valley. It was called ”Anatolia's Lock Or. The last and decisive scene of the War of Independence began here in Kocatepe.