İstanbul’un su mirası - Ocak / January 2020  Turkish Photographer

Belgrad Ormanı: İstanbul’un su mirası… Son Orman / Belgrad Forest: Istanbul's water heritage… The Last Forest

Meşe, gürgen, kestane, karaçam başta olmak üzere 400 tür bitki, 169 tür kuş,  56 tür kelebek yaşıyor İstanbul Belgrad Ormanı’nda… Yüzyıllardır İstanbul’un tarihi su kemerlerini ve bentlerini, yani şehrin su mirasını saklıyor. 18’inci yüzyılda 17 bin hektar olan orman 19’ncu yüzyılla beraber iyice küçülmeye başladı. Her geçen yıl büyüyen ulaşım ağları ormanı büyük ölçüde yaraladı, asfaltla sardı. Bunlara yenileri eklenirse tamamen kuşatılacak. Belgrad, İstanbul’un son ormanıdır…

 

There are 400 species of plants, 169 species of birds, 56 species of butterflies, especially in oak, hornbeam, chestnut and black pine. The forest, which was 17 thousand hectares in the 18th century, started to shrink with the 19th century. Growing transportation nets greatly injured the forest and covered it with asphalt. If new ones are added to these, they will be completely surrounded. Belgrade is the last forest of Istanbul…