Viyana - Avusturya / Vienna - Austria / 2018 Turkish Photographer

Kadim tarihiyle Kültür ve Sanat’ın başkenti: Viyana / The capital of Culture and Arts with its ancient history: Vienna

Günümüzde 1.9 milyonluk nüfusu içinde 200 bin’e yakın Türk’ün yaşadığı Avusturya'nın başkenti Viyana,  tarih boyunca farklı imparatorluklara ev sahipliği yapmış, dünyanın birçok yerinden milyonlarca turistin geldiği dünyanın en yaşanabilir şehirlerden biri…Aynı zamanda operaları ve yetiştirdiği klasik müzik dahileri ile avrupanın kültür ve sanata açılan kapısı. Vals'in anavatanı, Türklerden kalan zengin kahve mirasının tutkulu bir şekilde yaşandığı ülkenin kültürel, politik ve ekonomik merkezi.

Vienna, the capital of Austria, where nearly 200 thousand Turks live in the population of 1.9 million people, is one of the most livable cities in the world where millions of tourists from all over the world come to host different empires throughout history'n gateway to culture and art. The homeland of Vals is the cultural, political and economic center of the country, where the rich coffee heritage of the Turks is a passionate one.