Yesemek, Islahiye - Gaziantep / Turkey

Hitit Heykel Ormanı / Hittite Sculpture Forest

Antik Çağ'da Anadolu coğrafyasında devlet kurmuş önemli uygarlıklardan biri olan Hititler M.Ö. 14. yüzyılda, yakın doğunun en büyük taş ocağı ve heykel işleme atölyesi'ni tamda burada kurmuş. Gaziantep İli, İslahiye İlçesi'nin kuş uçuşu 20 km. kadar güneydoğusuna, bugünkü Yesemek Köyü'nün bitişiğine, Hazil Dağı'nın uzantısı olan Karatepe'nin (Aslanlıtepe) batıya bakan yamaçlarına... 

Keşfedilmeyi bekleyen sayısız höyüğün bulunduğu İslahıye ovasında Yesemek taş ocağı atölyesinde taslakları tamamlanan heykellerin izlerine en önemlilerinden Zincirli ve Tilmen höyüklerinde de rastlamak mümkün. Özellikle bu heykellerin ince işçiliklerinin Zincirli höyük de tamamlanıp Hitit devletinin başta Hattuşa olmak üzere diğer şehirlerine gönderildiği bilinmekte.

The Hittites, one of the most important civilizations that established a state in the Anatolian geography in the ancient times, was founded by BC. In the 14th century, they built the largest stone quarry and sculpture processing workshop of the near east here. Bird flight distance of Islahiye District of Gaziantep Province 20 km. to the southeast, adjacent to the present Yesemek Village, to the western slopes of Karatepe (Aslanlıtepe), which is an extension of the Mount Hazil ...

It is possible to come across the traces of the statues completed in Yesemek stone quarry workshop on the Islahiye plain where there are countless mounds waiting to be discovered, and also in the mines of Zincirli and Tilmen. It is known that the fine craftsmanship of these statues was completed at the Zincirli mound and sent to other cities of the Hittite state, especially Hattusa. Turkish Photographer